FORMY DOGOTERAPII

Formy zajęć zostały po raz pierwszy zdefiniowane przez amerykańskie Towarzystwo Delta jako:

  • AAA (animal-assisted activity) dostarcza możliwości motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych lub terapeutycznych korzyści podnoszących jakość życia. Cechy charakterystyczne AAA:
  • cele terapeutyczne nie są planowane z wizyty na wizytę;
  • wolontariusze i terapeuci nie są zobowiązani do prowadzenia dokładnych notatek;
  • przebieg wizyty jest spontaniczny i trwa tak długo (lub krótko), jak jest to konieczne;
  • prowadzone są w formie grupowej.

Źródło: Wikipedia

admin_dogoterapiaorg

You must be logged in to post a comment.